2018

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Jadwigi oraz budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z ...

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na budowę odcinka  sieci wodociągowej w ul. Jadwigi oraz  budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami w ulicach : Jadwigi, Jana III Sobieskiego, Jolanty i  odcinek w ul. Batorego w Kostrzynie

Lista wiadomości