2018

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Jadwigi oraz budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami w ulicach : Jadwigi, Jana III Sobieskiego w Kostrzynie.

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na  budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Jadwigi oraz budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami w ulicach : Jadwigi, Jana III Sobieskiego w Kostrzynie.

Lista wiadomości