Ogłoszenia rózne

Informacje uzupełniające - agregat

Informacje uzupełniające - 2018-07-09

1.Obok agregatu należy zainstalować układ SZR w obudowie zewnętrznej. Planowana odległość ok. 4m. Odległość między SZR a rozdzielnią główną ok. 8m. Należy przewidzieć konieczność  wykonania prac polegających na wykuciu przejść przez ściany oraz rozbiórkę i ułożenie kostki poz-bruk ok. 1m2.

2. Prąd znamionowy wyłącznika głównego rozdzielni:  36kW.

3. Termin składania ofert: do dnia 19.07.2018r. godz. 14.00

 

Uzupełnienie informacji - 2018-07-11

1. Moc znamionowa (PRP) agregatu: nie mniej niż 50 kVA

2. Agregat posadowiony na zewnątrz budynku, na fundamencie żelbetowym, zadaszony i ogrodzony.

3.Roboty towarzyszące do wykonania w ramach usługi: uzgodnienie instalacji agregatu
prądotwórczego we właściwym Zakładzie Energetycznym; wykonanie ? w razie potrzeby ?
stosownych projektów elektrycznych i konstrukcyjnych; wykonanie fundamentu żelbetonowego pod agregat stosownie do jego wymiarów i wagi; wykonanie zadaszenia nad agregatem prądotwórczym; wykonanie ogrodzenia wokół miejsca posadowienia agregatu uniemożliwiającego dostęp osobom postronnym; dostawa rozdzielni Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR) w obudowie naściennej lub wolnostojącej, z aparatami wykonawczymi 3 polowymi o prądzie znamionowym co najmniej 100A, w trybie automatycznym sterowaną przez panel kontrolny agregatu prądotwórczego, w trybie ręcznym umożliwiającą manualną kontrolę aparatów wykonawczych przyciskami na froncie obudowy SZRa, w trybie awaryjnym umożliwiającą ręczną (dźwignia) zmianę położenia aparatów wykonawczych, z blokadami mechaniczną i elektryczną przed jednoczesnym załączeniem agregatu i sieci zawodowej; montaż rozdzielni SZR w pomieszczeniu dmuchaw; wykonanie wcinki w istniejącą instalację elektryczną obiektu; wykonanie kompletnego okablowania sterującego i odbioru mocy agregat-SZR rozdzielnia główna; wykonanie nowych (lub podłączenie do istniejących) niezbędnych uziomów agregatu i SZRa; przeprowadzenie rozruchu urządzeń; przeprowadzenie szkoleń załogi

 

Lista wiadomości