2009

SIWZ - przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i rurociągiem tłocznym w Trzeku Małym, Siekierkach Wielkich i w Kostrzynie przy ul. Ignacewo ? część I

SIWZ - przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i rurociągiem tłocznym w Trzeku Małym, Siekierkach Wielkich i w Kostrzynie przy ul. Ignacewo - część I     

Załącznik nr 8 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót    

Kosztorys ofertowy  

Przedmiar robót  

Dokumentacja techniczna  

Rysunki z dokumentacji technicznej:

1

2-4

3-5

4-6

5-7

6-8

7-9

8-10

9-11

10-12

11-13

12-14

13-15

14-16

15-17

16-31

17-32

18-33

19-34

20-37

21-38

22-39

22a/39A

23-40

24-41

27-45/2

28-45/3

29-45/4

30-45/5

31-45/6

32-45/7

33-50/1

34-50/2

35-50/3

36-50/4

37-50/5

38-50/6

39-50/7

40-50/8

41-50/9

42-50/10

43-56

44-56A

45-57

46-67

47-70

48-71

49-72

50-73

51-74

51-75

53-76 

Projekt konstrukcji przepompowni ścieków w miejscowości Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn:

1. Płyta przykrycia i przekrój poprzeczny przepompowni ścieków Siekierki Wielkie.
2. Pompownia ścieków Siekierki Wielkie przekrój pionowy płyta denna.
3. Oświadczenie projektanta konstrukcji pompowni Siekierki Wielkie.
4. Oświadczenie projektanta konstrukcji pompowni Siekierki Wielkie.
5. Przejście rury przez ścianę komory pompownia Siekierki Wielkie.
6. Obliczenia statyczne str.11.
7. Obliczenia statyczne str. 10.
8. Obliczenia statyczne str. 9.
9. Obliczenia statyczne str. 8.
10. Obliczenia statyczne str. 7.
11. Obliczenia statyczne str. 6.
12. Obliczenia statyczne str. 5.
13. Obliczenia statyczne str. 4.
14. Opis techniczny str. 3.
15. Opis techniczny str. 2.
16. Opis techniczny str. 1.
17. Projekt konstrukcji.
18. Strona tytułowa. 

Projekt konstrukcji przepompowni ścieków w miejscowości Trzek, gmina Kostrzyn:

1. Płyta przykrycia i przekrój poprzeczny przepompowni ścieków Trzek.
2. Pompownia ścieków Trzek przekrój pionowy.
3. Oświadczenie projektanta konstrukcji pompowni Trzek.
4. Oświadczenie projektanta konstrukcji pompowni Trzek.
5. Przejście rury przez ścianę komory pompownia Trzek.
6. Obliczenia statyczne str.21.
7. Obliczenia statyczne str. 20.
8. Obliczenia statyczne str. 19.
9. Obliczenia statyczne str. 18.
10. Obliczenia statyczne str. 17.
11. Obliczenia statyczne str. 16.
12. Obliczenia statyczne str. 15.
13. Obliczenia statyczne str. 14.
14. Opis techniczny str. 13.
15. Opis techniczny str. 12.
16. Opis techniczny str. 11.
17. Opis techniczny str. 10.
18. Opis techniczny str. 9.
19. Opis techniczny str. 8.
20. Opis techniczny str. 7.
21. Opis techniczny str. 6.
22. Opis techniczny str. 5.
23. Opis techniczny str. 4.
24. Opis techniczny str. 3.
25. Opis techniczny str. 2.
26. Spis zawartości str. 1.
27. Projekt konstrukcji.
28. Strona tytułowa. 

Przyłącze energetyczne do PP12 

Przyłącze energetyczne do PP18 

* * *

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 04.12.2009 roku  

Protest z dnia 07.12.2009 roku  

Rozstrzygnięcie protestu z dnia 09.12.2009 roku  

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 09.12.2009 roku  

Sprostowanie do SIWZ z dnia 11.12.2009 roku 

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 14.12.2009 roku 

Modyfikacja SIWZ z dnia 14.12.2009 roku  

Odpowiedzi do SIWZ z dnia 17.12.2009 roku   

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 21.12.2009 roku  

Załącznik nr 1 do wyjaśnień z dnia 21.12.2009 roku

 Modyfikacja SIWZ z dnia 23.12.2009 roku 

____________________________________________________________________________ 

UWAGA!!! 

1. POWYŻEJ WYKREŚLONO NIEAKTUALNE PLIKI! POZOSTAŁE DOKUMENTY, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PRZEKREŚLONE, SĄ NADAL AKTUALNE. 

2. PONIŻEJ ZAMIESZCZONO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCĄ SPECYFIKACJĘ Z ZAŁĄCZNIKAMI, PO MODYFIKACJI Z DNIA 14.01.2010 ROKU.

SIWZ - przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i rurociągiem tłocznym w Trzeku Małym, Siekierkach Wielkich i w Kostrzynie przy ul. Ignacewo - część I - WERSJA POPRAWIONA 

Załącznik nr 8 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - poprawiony

Kosztorys ofertowy - poprawiony  

Przedmiar robót - poprawiony

Dokumentacja techniczna - poprawiona

Załączniki do dokumentacji technicznej - dodatkowe  

Rysunki do dokumentacji technicznej  od 25-44/1 do 53-76 - poprawione  

Projekt i warunki przyłącza energetycznego do PP12 i PP18 - poprawione    

***

MODYFIKACJA Z DNIA 26.01.2010 ROKU DOTYCZĄCA: 

SIWZ - przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i rurociągiem tłocznym w Trzeku Małym, Siekierkach Wielkich i w Kostrzynie przy ul. Ignacewo - część I - WERSJA POPRAWIONA 

Załącznik nr 8 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - poprawiony

Kosztorys ofertowy - poprawiony  

Przedmiar robót - poprawiony

Dokumentacja techniczna - poprawiona 

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 29.01.2010 roku 

 

Lista wiadomości