2010

SIWZ - przetarg nieograniczony na badania wody ze stacji uzdatniania wody w Kostrzynie, Siekierkach, Czerlejnku i Gułtowach oraz badania ścieków z oczyszczalni w Skałowie, Iwnie, Gułtowach i Czerlejnie

SIWZ - przetarg nieograniczony na badania wody ze stacji uzdatniania wody w Kostrzynie, Siekierkach, Czerlejnku i Gułtowach oraz badania ścieków z oczyszczalni w Skałowie, Iwnie, Gułtowach i Czerlejnie  

Uwaga: Sprostowanie z dnia 22.03.2010 r. do SIWZ.
Sprostowanie polega na wykreśleniu zbędnego zapisu we wzorze umowy oraz w załączniku nr 10 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia - badań wody na zawartość epichlorohydryny.

Lista wiadomości