2010

SIWZ - Przetarg nieograniczony na budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Miłosza w Kostrzynie

SIWZ - Przetarg nieograniczony na budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Miłosza w Kostrzynie

 

Projekt budowlany-kanalizacja sanitarna w ul. Miłosza.

 

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót.

 

Przedmiar robót, kosztorys ofertowy.

 

Uzgodnienia, decyzje, mapy, informacja do planu BIOZ.

Pompownia

Informacja do planu

Decyzja

Mapa

Decyzja

Mapa

Opina

Warunki

Oświadczenie

Decyzja

Decyzja

Lista wiadomości