2010

SIWZ - Przetarg nieograniczony na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Kostrzynie przy ul. Słowackiego 5 - Zbiornik Retencyjny

 
 
 
Projekt architektoniczno-budowlany:
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AZ-3
 
 
 
 
 
 
 
 
AZ-7
 
 
 AZ-8
 
 
 
 
 
Projekt elektryczny : 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D-32  
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości