2010

SIWZ - na remont dwóch piaskowników i koryta dopływowego ścieków na przepompowni ścieków przy ul. Ignacewo w Kostrzynie

SIWZ -  na remont dwóch piaskowników i koryta dopływowego ścieków na przepompowni ścieków przy ul. Ignacewo w Kostrzynie

 

Przedmiar robót i kosztorys ofertowy

Rysunek nr 1

Rysunek nr 2

Rysunek nr 3

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Pytania i odpowiedzi z dnia 13.08.2010 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 16.08.2010r. 

Lista wiadomości