2010

SIWZ - na wymianę pokrycia dachowego i remont dachu na budynku położonym w Kostrzynie przy ul. Mickiewicza 37 a

SIWZ - na wymianę pokrycia dachowego i remont dachu na budynku

 położonym w Kostrzynie przy ul. Mickiewicza 37 a

Dokumentacja projektowa

Mapa 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Kosztorys ofertowy i przedmiar robót

Schemat kominów

Uprawnienia

Uprawnienia 1

Zaświadczenie

Oświadczenie 

Pytanie i odpowiedź z dnia 18.08.2010 r. 

Lista wiadomości