2010

SIWZ - na remont dwóch piaskowników i koryta dopływowego ścieków na przepompowni ścieków przy ul. Ignacewo w Kostrzynie

SIWZ - Przetarg nieograniczony na remont dwóch piaskowników i koryta dopływowego

 ścieków na przepompowni ścieków przy ul. Ignacewo w Kostrzynie

 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 

 

Przedmiar robót + kosztorys ofertowy

 

 

Rysunek nr 1 

 

 

Rysunek nr 2

 

 

Rysunek nr 3 

 

Lista wiadomości