2011

SIWZ - na sukcesywne zaopatrywanie Zakładu Komunalnego w Kostrzynie w polielektrolit do odwadniania osadu nadmiernego stabilizowanego tlenowo na wirówce w ilości 5000 kg wraz z transportem do Oczyszczalni ścieków w Skałowie gmina Kostrzyn.

 

 

SIWZ - na sukcesywne zaopatrywanie Zakładu Komunalnego w Kostrzynie w polielektrolit do odwadniania osadu

nadmiernego stabilizowanego tlenowo na wirówce w ilości 5000 kg wraz z transportem

do Oczyszczalni ścieków w Skałowie gmina Kostrzyn.

Lista wiadomości