2011

SIWZ - NA PRZEBUDOWĘ DACHU W BUDYNKU MIESZKALNYM POŁOŻONYM W KOSTRZYNIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 28

SIWZ - NA PRZEBUDOWĘ DACHU W BUDYNKU MIESZKALNYM POŁOŻONYM

 W KOSTRZYNIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 28

  

KOSZTORYS OFERTOWY + PRZEDMIAR ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  CD

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY CD

OPIS TECHNICZNY

SPIS POZYCJI OBLICZENIOWYCH

POZ.I

POZ.II

POZ.IIA

POZ.III

POZ.IV

POZ.V

POZ.VI

POZ.VII

PLAN REALIZACYNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

INFORMACJA BHP

ELEWACJA WSCHODNIA

RZUT FUNDAMENTÓW

ELEWACJA BOCZNA

RZUT POZIOMY

RZUT POZIOMY C D

PRZEKRÓJ

RZUT DACHU

RZUT ELEM.KONSTRUKCJI

KONSTRUKCJA

Lista wiadomości