2011

SIWZ na Wykonanie otworu rozpoznawczego (studni zastępczej nr 1B) ujmującego wodę z utworów czwartorzędowych na terenie komunalnego ujęcia wody w Kostrzynie przy ul. Mickiewicza (działka nr 105/1)

SIWZ na Wykonanie otworu rozpoznawczego (studni zastępczej nr 1B) ujmującego wodę

  z utworów  czwartorzędowychna terenie komunalnego ujęcia wody w Kostrzynie

przy ul. Mickiewicza (działka nr 105/1)

 

PROJEKTprac  geologicznych  na  wykonanie   otworu

   rozpoznawczego (studni zastępczej nr 1B) ujmującego  wodę  z  utworów

  czwartorzędowo-trzeciorzędowych  na terenie komunalnego ujęcia

wody(w granicach działki  nr 105/1)

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

 

Uwaga!  Odpowiedzi na zapytania z dnia 13, 19 i 20.09.2011 r.

Lista wiadomości