2013

Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanych osadów ściekowych wytworzonych na Oczyszczalni Ścieków w Skałowie - SIWZ

Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanych osadów ściekowych wytworzonych na Oczyszczalni Ścieków w Skałowie, gmina Kostrzyn o kodzie 19 08 05 w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2014 r. - SIWZ

Lista wiadomości