2016

SIWZ - przetarg nieograniczony na odbiór, transport oraz odzysk ustabilizowanych osadów ściekowych wytworzonych przez Oczyszczalnie Ścieków w Skałowie, gmina Kostrzyn o kodzie 19 08 05 w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2017r.

SIWZ - przetarg nieograniczony na odbiór, transport oraz odzysk ustabilizowanych osadów ściekowych wytworzonych przez Oczyszczalnie Ścieków w Skałowie, gmina Kostrzyn o kodzie 19 08 05 w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2017r.

 

Odpowiedź z dnia 31.03.2016 r. na zapytania z dnia 30.03.2016 r.  

Lista wiadomości