2016

SIWZ - przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w ul. Prądzyńskiego w Kostrzynie

SIWZ

Strona tytułowa

Opis techniczny str. 2, 3, 11-21, 56-58

Wymagania ogólne

Wytyczenie

Roboty ziemne

Wodociąg

STWiOR

Mapa nr 1

Mapa nr 2

Mapa nr 3

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Lista wiadomości