2016

SIWZ - przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w Siedlcu gmina Kostrzyn

SIWZ

Załączniki:

1. Strona tytułowa projekt budowlano - wykonawczy

2. Projekt budowlano - wykonawczy

3. STWiOR (wymagania ogólne, wytyczenie, roboty ziemne, wodociąg, roboty drogowe)

4. Opinia geotechniczna

5. Rysunek nr 1, nr 2, nr 3

6. Kosztorys ofertowy

7. Przedmiar robót

 

 

Odpowiedź z dnia 13.06.2016r. na zapytanie z dnia 10.06.2016r.

 

Lista wiadomości