2016

SIWZ - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej w Siedlcu gmina Kostrzyn

SIWZ

Załączniki:

1. STWiOR
- załącznik 1
- załącznik 2
- załącznik 3
- załącznik 4
- załącznik 5

2. Opinia geotechniczna

3. Strona tytułowa

4. Opis Siedlec

5. Rys. nr 1

6. Rys. nr 2

7. Rys. nr 3

8. Przedmiary robót

9. Kosztorys ofertowy

10. Przedmiary robót-kosztorys ofertowy - uzupełnienie

 

Odpowiedź z dnia 26.08.2016 r. na zapytanie z dnia 24.08.2016 r. + załącznik

Odpowiedź z dnia 31.08.2016 r. na zapytania z dnia 29.08.2016 r.

Lista wiadomości