2017

SIWZ - przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie Osiedla Kórnickiego w Kostrzynie -Zlewnia K-1

SIWZ

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Projekt budowlany

Załącznik nr 2 - Mapa K-1-1

Załącznik nr 3 - Mapa K-1-2-1

Załącznik nr 4 - pozwolenie na budowę str. 1

Załącznik nr 5 - pozwolenie na budowę str. 2

Załącznik nr 6 - profil k-1-4

Załącznik nr 7 - przedmiar robót

Załącznik nr 8 - kosztorys ofertowy

Załącznik nr 9 - STWiOROdpowiedź z dnia 24.03.2017 r. na zapytania z dnia 20,21,22,23.03.2017r.

Skan mapy odcinka K 1 od studni S5

Lista wiadomości