2017

SIWZ - przetarg nieograniczony na dostawę i montaż windy do Ośrodka Zdrowia w Kostrzynie przy ul. Braci Drzewieckich 1

SIWZ

Załączniki:

1. Dokumentacja techniczna

2. STWiOR

3. Przedmiar robót

4. Kosztorys ofertowyOgłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź z dnia 15.05.2017r. na zapytanie z dnia 12.05.2017r.

Odpowiedź z dnia 17.05.2017r. na zapytanie z dnia 16.05.2017r.

 

 

 

Lista wiadomości