2017

SIWZ - przetarg nieograniczony na dostawę i montaż windy do Ośrodka Zdrowia w Kostrzynie przy ul. Braci Drzewieckich 1

SIWZ

Załączniki:

1. Dokumentacja techniczna

2. STWiOR

3. Przedmiar robót

4. Kosztorys ofertowy

 
 

Odpowiedzi z dnia 16.06.2017 r. na zapytania z dnia 14.06.2017 r.

 

 
Lista wiadomości