2017

SIWZ - przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku garażowego na terenie przepompowni ścieków w Kostrzynie, ul. Ignacewo

SIWZ

Załączniki:

1. Dokumentacja projektowa

- załącznik 1

- załącznik 2

- załącznik 3

- załącznik 4

- załącznik 5

2. STWiOR

3. Przedmiar robót + kosztorys branża budowlana

4. Przedmiar robót + kosztorys branża elektryczna


 

 
Lista wiadomości