2018

SIWZ - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i tłocznią ścieków w ulicy Grabowej w Siekierkach Wielkich, gmina Kostrzyn

SIWZ

Załączniki

 

Odpowiedź z dnia 19.03.2018 r. na zapytanie z dnia 15.03.2018 r.

- komplet załączników

 

Uwaga zmiana załącznika nr 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy (art.25a ust 1 Prawa zamówień publicznych ) dotyczących spełniania warunków w postępowaniu

Lista wiadomości