2018

SIWZ - przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w ulicy Grabowej w Siekierkach Wielkich, gmina Kostrzyn.(II)

SIWZ

Załączniki - komplet

Spis dokumetów w pliku załączniki.zip:

1)Projekt budowlano wykonawczy
2)Opinia geotechniczna
3)STWiOR
4)Opis do map i profili
5)Profil Si-KR9
6)Profile geotechniczne
7)Przedmiar robót
8)Kosztorys ofertowy
9)Plan zagosp. kan. san. z przył.
10)Komora rozprężna KR9
11)Profile podł.przył.
12)Kosztorys ofertowy-wersja edytowalna

 Odpowiedź z dnia na 09.05.2018 r. na zapytanie z dnia 09.05.2018 r.

Lista wiadomości