2018

SIWZ -przetarg nieograniczony na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Jadwigi oraz budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami w ulicach : Jadwigi, Jana III Sobieskiego w Kostrzynie (III)

SIWZ

Załączniki - komplet

Spis dokumetów w pliku załączniki.zip:
1. STWiOR
2. Dokumentacja projektowa
3. Profil (rys. nr 6)
4. Profil (rys. nr 7)
5. Profil (rys. nr 8)
6. Profil (rys. nr 9)
7. Opis do map i profili os. Królewskie
8. Mapa ul. Jadwigi, Jana III Sobieskiego
9. Schemat pompowni ścieków
10. Schemat zagospodarowania pompowni ścieków
11. Kosztorys ofertowy ul. Jadwigi
12. Kosztorys ofertowy ul. Jana III Sobieskiego
13. Opis geotechniczny

Lista wiadomości