2018

SIWZ - Ogłoszenie o zamówieniu na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami i stacją podnoszenia ciśnienia w miejscowości Wiktorowo gmina Kostrzyn etap II

SIWZ

Załączniki - komplet

Dokumentacja projektowa
1. branża sanitarna
2. branża konstrukcyjna
3. branża elektryczna
4. opinia geotechniczna
5. STWiOR
6. Przedmiary i kosztorysy
Dokumentacja projektowa
1. opis techniczny
2. STWiOR
3. opinia geotechniczna
4. przedmiar robót

Lista wiadomości