2018

SIWZ - przetarg nieograniczony na budowę rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych przepompownia - oczyszczalnia Skałowo gmina Kostrzyn

SIWZ

Załączniki - komplet

1. Opinia geotechniczna
2. Projekt budowlany
3. Przedmiar robót
4. Kosztorys ofertowy
5. STWiOR
6. Dokumentacja

 

 

Lista wiadomości