SIWZ - przetarg nieograniczony na wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Estkowskiego w Kostrzynie

SIWZ

Załączniki:

1. Dokumentacja projektowa
2. STWiOR
3. Opinia geotechniczna
4. Przedmiary + kosztorys ofertowy

 

Odpowiedzi na zapytania