Jesteś tutaj:   

2012

Ogłoszenie o wyborze oferty wymianę pokrycia dachowego, remont kominów i instalacji odgromowej na budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Gułtowach, przy ul. Kasztanowej 1, gmina Kostrzyn.

Ogłoszenie o wyborze oferty na wymianę pokrycia dachowego, remont kominów i instalacji odgromowej na budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Gułtowach, przy ul. Kasztanowej 1, gmina Kostrzyn.
O wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro i mniejszej od kwoty określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
.


Zakład Komunalny, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn
REGON:632023635
Woj. Wielkopolskie, pow. Poznański,
Tel. 61 8178 239, fax 61 8970 908
Internet: www.kostrzyn.wlkp.pl, e-mail: zakladkomunalny@o2.pl

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych,
z dnia 21.06.2012 r. ,pod nr 214452-2012. Wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „BOG- MAR" 61-807 Poznań, Ul. Św.Marcin 58/64 XIp.

Uzasadnienie wyboru:
Jedynym kryterium oceny ofert była cena, a wybrana oferta była najtańsza, więc uzyskała najwyższą ilość punktów i została uznana za najkorzystniejszą.


Zbiorcze zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty, porównanie i przyznana punktacja

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

 

 

 

Kryterium

Cena

Ilość punktów

 

 

 

 

 

 

 

1.

Zakład Ogólnobudowlany, Andrzej Borowiak,

ul. Daszyńskiego 11 B, 63-000 Środa Wlkp.

 

      35.526,25

3 x 95,61 = 286,83

2.

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „BOG- MAR" 61-807 Poznań, Ul. Św.Marcin 58/64 XIp.

 

     33.966,68   

3 x 100 = 300,00

   
 

 

 

 

 

Lista wiadomości