Księgowość

Z-ca Głównego Księgowego

Z-ca Głównego Księgowego: mgr Emilia Zaworska
 
Siedziba: Biuro Zakładu Komunalnego, ul. Poznańska 2, I piętro, tel.(061) 8178-239 w 35
 
Z-ca Głównego Księgowego zajmuje się :
 
  1. Prowadzeniem księgowości związanej z rozliczeniem kosztów i przychodów wszystkich działalności Zakładu
  2. Prowadzeniem bezpośredniego nadzoru nad windykacją należności od dłużników
  3. Zastępuje Głównego Księgowego podczas jego nieobecności.