Dyrektor

Dyrektor Zakładu : mgr Kinga Czechowska
 
Siedziba: Biuro Zakładu Komunalnego, ul. Poznańska 2, parter,
tel (061) 8178-239 lub 8178-435 (telefon bezpośredni)
 
Dyrektor zajmuje się:
 
1.Rozwiązywaniem problemów związanych z całokształtem działalności Zakładu w zakresie finansowym i technicznym
2.Reprezentowaniem Zakładu w stosunku do instytucji zewnętrznych
Przyjmowaniem interesantów w sprawach dotyczących działalności Zakładu. Zalecane wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne bądź osobiste godziny i dnia spotkania w Sekretariacie.