Ogłoszenie o zamówieniu na remont dwóch piaskowników i koryta dopływowego ścieków na przepompowni ścieków przy ul. Ignacewo w Kostrzynie

Ogłoszenie o zamówieniu na remont dwóch piaskowników i koryta dopływowego ścieków na przepompowni ścieków przy ul. Ignacewo w Kostrzynie