Ogłoszenie o zamówieniu przetargu nieograniczonym na na wykonanie otworu awaryjnego nr 4 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gułtowy gmina Kostrzyn

Ogłoszenie o zamówieniu przetargu nieograniczonym na na wykonanie otworu awaryjnego nr 4 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gułtowy gmina Kostrzyn