Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę używanej zamiatarki ulicznej dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę używanej zamiatarki ulicznej dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie