Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy wodomierzy dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy wodomierzy dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie