Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż windy do Ośrodka Zdrowia w Kostrzynie przy ul. Braci Drzewieckich 1

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż windy do Ośrodka Zdrowia w Kostrzynie przy ul. Braci Drzewieckich 1