SIWZ - przetarg nieograniczony na renowację metodą bezwykopową istniejącej kanalizacji sanitarnej w Kostrzynie

SIWZ

Załącznik nr 1 - mapa

Załącznik nr 2 - zdjęcia

Odpowiedź z dnia 03.08.2017 r. na zapytania z dnia 01.08.2017 r.

Mapa poglądowa

Odpowiedź z dnia 04.08.2017 r. na zapytanie z dnia 03.08.2017 r.

Odpowiedź z dnia 10.08.2017 r. na zapytania z dnia 09.08.2017 r.