Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w ulicach: Jana III Sobieskiego, Jolanty i Batorego w Kostrzynie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w ulicach: Jana III Sobieskiego, Jolanty i Batorego w Kostrzynie