Dostęp do innych informacji publicznych

Informacje publiczne

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznych udostępniane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. 2001r., Nr 112, poz. 1198) 
 
Kontakt:
Urząd Miejski w Kostrzynie
ul. Dworcowa 5
62-025 Kostrzyn
 
tel. 061 8178 565
fax. 061 8178 191