Jesteś tutaj:   

Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Informacje o Biuletynie Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator informatyczny. Jest to niezależnie działający serwis internetowy, którego zadaniem jest udostępnianie wszelkich informacji o sprawach publicznych przez podmioty zobligowane przez Ustawę z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.
Właśnie te podmioty powinny udostępniać informacje o statusie prawnym lub formie prawnej, o organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, swojej strukturze własnościowej. Jak również na temat funkcjonowania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych. Podmioty powinny także informować o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobie przyjmowania i załatwiania spraw, kolejności ich załatwiania i rozstrzygania.
Każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej - art. 61. Powinno ono zapewniać dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Prawo takie przysługuje każdemu z zastrzeżeniem informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych.
 
Podstawa prawna
Zakres udostępnionych informacji, a także podmioty zobligowane do ich udostępniania zawiera Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112 z 2001 r. poz. 1198)
Zasady organizacji i funkcjonowania Biuletynu reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z dnia 5 czerwca 2002 r.)
 
Składniki Biuletynu Informacji Publicznej
Serwis BIP został podzielony na 12 części, do którego odnośniki znajdują się po lewej stronie ekranu:
 
1) Samorząd Gminy
- Rada Miejska Gminy Kostrzyn - Burmistrz Gminy Kostrzyn
- Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn
- Sekretarz Gminy Kostrzyn
- Skarbnik Gminy Kostrzyn
 
2) Prawo lokalne
- Statut Gminy Kostrzyn
- Uchwały
 
3) Zarządzenia Burmistrza
 
4) Urząd Miejski
- Nazwa, dane adresowe
- Struktura organizacyjna
- Regulamin organizacyjny
 
5) Oświadczenia majątkowe (radnych gminy Kostrzyn, osób pełniących kierownicze stanowiska w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych)
 
6) Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
- Zakład Komunalny
- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
- Biblioteka Publiczna
- Przedszkole Miejskie
- Szkoły
 
7) Oferty pracy
- Oferty pracy w Urzędzie
- Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych
 
8) Jednostki pomocnicze (sołectwa)
 
9) Przetargi
- Ogłoszenia - Wyniki postępowania
 
10) Ogłoszenia
 
11) Mienie komunalne
 
12) Sprawozdania i informacje
 
Wyszukiwanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
Serwis Biuletynu Informacji Publicznej posiada własny mechanizm wyszukiwawczy, który pozwala na odnalezienie wybranych pozycji w dokumentach udostępnionych w BIP.
Aby wyszukać interesujący nas dokument należy wpisać w formularz, który znajduje się w górnej, nagłówkowej części okna serwisu  szukaj  frazę, którą chcemy wyszukać. Po wciśnięciu przycisku SZUKAJ system przeszuka wszystkie dokumenty udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod kątem wyszukiwanej frazy w tytułach dokumentów, opisach, numerach uchwał oraz protokołów. Następnie zostanie wyświetlona lista dokumentów, które spełniają podane kryterium wyszukiwania