Zapytanie cenowe o dostawę oprogramowania i nakładek do zdalnych odczytów wodomierzy

Do pobrania:
- zapytanie
- załącznik nr 1 - formularz cenowy