2012

SIWZ - na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Kostrzynie przy ul. Słowackiego 5-Budowa zbiornika Retencyjnego o pojemności V-500 m3

 
Projekt architektoniczno-budowlany:
 
 
 
 
Projekt :
 
 
 AZ-3
AZ-7
 AZ-8
 
Projekt elektryczny :
 
 
 
 
Projekt : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D-32
 
Projekt technologiczny : 
 
 
 
 
 
 


 

 

Odpowiedź z dnia 28.03.2012 r. pytanie nr 1 i 2

 

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 03.04.2012 r.

 

 

Informacja do Wykonawców z dnia 30.04.2012 r.

 

 

Treść odwołania z dnia 27.04.2012 r.

 


Lista wiadomości