2012

SIWZ-przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych wytworzonych przez Oczyszczalnie Ścieków w Skałowie, gmina Kostrzyn o kodzie 19 08 05 w okresie od miesiąca czerwca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

SIWZ-przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych wytworzonych przez Oczyszczalnie Ścieków w Skałowie, gmina Kostrzyno kodzie 19 08 05 w okresie od miesiąca czerwca 2012 r.do 30 czerwca 2013 

 

 

 

 

 

Odpowiedź nr 1 z dnia 04.06.2012 r. na zapytania z dnia 01.06.2012 r

Lista wiadomości