2012

SIWZ-Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę pokrycia dachowego, remont kominów i instalacji odgromowej na budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Gułtowach, przy ul. Kasztanowej 1, gmina Kostrzyn

SIWZ - Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę pokrycia dachowego, remont kominów i instalacji odgromowej na budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Gułtowach, przy ul. Kasztanowej 1, gmina Kostrzyn

- SIWZ
- przedmiar robót + kosztrys
- rzut dachu
- projekt
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Lista wiadomości