Jesteś tutaj:   

Dyrektor

Dyrektor

Dyrektor Zakładu : mgr Kinga Czechowska
 
Siedziba: Biuro Zakładu Komunalnego, ul. Poznańska 2, parter,
tel. 61-66-98-910 lub 8178-435 (telefon bezpośredni)
 
Dyrektor zajmuje się:
 
1.Rozwiązywaniem problemów związanych z całokształtem działalności Zakładu w zakresie finansowym i technicznym
2.Reprezentowaniem Zakładu w stosunku do instytucji zewnętrznych
Przyjmowaniem interesantów w sprawach dotyczących działalności Zakładu. Zalecane wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne bądź osobiste godziny i dnia spotkania w Sekretariacie.

Asystentka Dyrektora

 Asystentka Dyrektora: mgr Justyna Matuszewska
 
 
Siedziba: Zakład Komunalny, ul.Poznańska 2, Sekretariat, parter, tel. 61-66-98-910
 
 
 
1. Prowadzi Sekretariat Zakładu przyjmuje pisemne i ustne wnioski, skargi i inne dokumenty skierowane do firmy.
2. Organizuje, ustala terminy spotkań Dyrektora z interesantami oraz kieruje ich do osób odpowiednich w zakresie kompetencji.
3. Przyjmuje wnioski oraz sporządza w porozumieniu z Kierownikami stosowne dokumenty w zakresie:
- warunków technicznych dotyczących przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych
- uzgodnień dotyczących instalacji gazowej i elektrycznej.

Zamówienia Publiczne

Specjalista ds. zamówień publicznych: Dagmara Waligórska

Siedziba: Zakład Komunalny, ul.Poznańska 2, Sekretariat, parter, tel. 61-66-98-926

1. Prowadzi sprawy związane z zamówieniami publicznymi, udziela informacji w kwestiach związanych z przetargami ogłoszonymi przez Zakład Komunalny.