Księgowość

Księgowa ds. rozliczeń zasobów mieszkaniowych

Księgowa ds. rozliczeń zasobów mieszkaniowych: mgr Ewa Budzyńska
 
Siedziba: Biuro Zakładu Komunalnego, ul. Poznańska 2, I piętro, tel.(061)8178-239 w 38
 
Księgowa odpowiedzialna jest za:
 
  1. Prowadzenie całokształtu spraw mieszkaniowych m.in. korespondencja z mieszkańcami, sporządzanie planów remontowych, sporządzanie książeczek opłat za najem oraz sporządzanie faktur i innych dokumentów związanych z prowadzeniem eksploatacji  budynków :
-    przyjmowanie od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, wniosków, interwencji oraz innych spraw  związanych z eksploatacją budynków
-    naliczanie czynszów,  sporządzanie faktur za roboty odpłatne
-    prowadzenie spraw związanych z eksploatacją lokali użytkowych
-    prowadzenie spraw związanych z administrowaniem wspólnotami mieszkaniowymi
-    prowadzenie korespondencji z najemcami w zakresie windykacji należności

Księgowa ds. rozliczeń wody i kanalizacji

Księgowa ds. rozliczeń wody i kanalizacji: Aleksandra Motyl 
 
Siedziba: Biuro Zakładu Komunalnego, ul. Poznańska 2, I piętro, tel.(061) 8178-239 w 36
 
Księgowa odpowiedzialna jest za:
 
1.Sporządzanie i wgrywanie list odbiorców wody i ścieków do komputerów przenośnych (PSION)
2.Sporządzanie i wysyłanie korespondencji do dłużników w zakresie niepłaconych terminowo faktur: (upomnienia, wezwania ostateczne, pisma o odcięciu wody i inne)
3.Wyjaśnianie z odbiorcami spraw związanych z korespondencją i fakturami odnośnie wody i ścieków.

Specjalista ds. kadr, płac i finansów

Specjalista ds. kadr, płac i finansów: mgr inż. Lucyna Andrzejewska
 
Siedziba: Biuro Zakładu Komunalnego, ul. Poznańska 2, parter, tel.(061)8178-239 w 34
 
Zajmuje się:
 
1.Prowadzenie spraw kadrowych oraz udzielaniem informacji w kwestii zatrudnienia
2.Sporządzaniem list płac
3.Współpraca z ZUS w zakresie:
-elektronicznego przesyłania informacji
-spraw emerytalno-rentowych
-zasiłków chorobowych i innych

Z-ca Głównego Księgowego

Z-ca Głównego Księgowego: mgr Emilia Zaworska
 
Siedziba: Biuro Zakładu Komunalnego, ul. Poznańska 2, I piętro, tel.(061) 8178-239 w 35
 
Z-ca Głównego Księgowego zajmuje się :
 
  1. Prowadzeniem księgowości związanej z rozliczeniem kosztów i przychodów wszystkich działalności Zakładu
  2. Prowadzeniem bezpośredniego nadzoru nad windykacją należności od dłużników
  3. Zastępuje Głównego Księgowego podczas jego nieobecności.

Główny Księgowy

Główny Księgowy: mgr Kamila Bednarek
 
Siedziba: Biuro Zakładu Komunalnego ul. Poznańska 2, parter, tel. 61-8178-239 w 33
 
Główny Księgowy zajmuje się działalnością związana z:
1.Prowadzeniem, nadzorem nad całokształtem spraw związanych z rachunkowością w Zakładzie
2.Współpracą z instytucjami związanymi z rachunkowością (Urząd Skarbowy, ZUS i inne)
3.Prowadzeniem rozmów z interesantami w zakresie problemów związanych z finansami (windykacja należności itp.)