Oczyszczalnia

Kierownik Oczyszczalni Ścieków

Kierownik Oczyszczalni Ścieków : mgr Kinga Czechowska
Siedziba: Przepompownia ścieków, ul. Ignacewo, tel.  (061) 8178-070
lub Oczyszczalnia Ścieków Skałowo tel. (061) 8178-069
 
Kierownik zajmuje się działalnością związaną z :
1.Eksploatacja oczyszczalni ścieków (Skałowo i Iwno)
2.Eksploatacja zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych
3.Eksploatacją sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków
4.Przyjmowaniem zleceń na roboty odpłatne (wykonawstwo przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych i innych), dokonywaniem uzgodnień w tym zakresie z interesantami
 
W zależności od potrzeb pracuje w systemie zmianowym. W przypadku nieobecności na zmianie Kierownika Wodociągów zajmuje się również działalnością związaną z eksploatacją wodociągów i sieci wodociągowej.
W przypadku nieobecności Dyrektora sprawuje nadzór nad działalnością całego Zakładu.