Organizacja

Schemat organizacyjny

Podległość służbowa pracowników Zakładu Komunalnego wg "Schematu organizacyjnego"
I DYREKTOR
1. Kierownik Wodociągów i Przepompowni:
- Mistrz Wodociągów i Przepompowni
- Technolog wody
- Konserwatorzy maszyniści Przepompowni
- Konserwatorzy sieci wod.-kan.
- Konserwatorzy maszyniści wodociągów
- Dyspozytor ds. transportu
- Zaopatrzeniowiec
- Kierowca - wywóz nieczystości
2. Kierownik Oczyszczalni:
- Laborant wody i ścieków  
- Technolog ścieków
- Konserwatorzy maszyniści Oczyszczalni
- Brygada remontowo-budowlana
- Dozorcy budynków komunalnych
- Palacze kotłowni
3. Główny Księgowy:
- Z-ca Głównego Księgowego 
- Specjalista ds. płac  
- Księgowa ds. rozliczeń wody i kanalizacji
- Księgowa ds. rozliczeń zasobów mieszkaniowych
- Inkasenci
- Sprzątaczka 
4. Asystentka Dyrektora
5. Specjalista ds. zamówień publicznych
6. Inspektor ds. BHP i P.Poż.
7. Inspektor ds. eksploatacji budynków
8. Radca prawny
9. Specjalista ds. kadr 
10. Energetyk 
11. Magazynier