Wodociągi i Przepompownia

Kierownik Wodociągów i Przepompowni

Kierownik Wodociągów i Przepompowni: mgr inż. Wojciech Ługowski
 
 
Siedziba: Przepompownia ścieków, ul. Ignacewo, tel. 61-8178-070  
 
 
Kierownik zajmuje się działalnością związaną z:
 
1. Eksploatacją Stacji Uzdatniania wody w Kostrzynie i  Siekierkach Wielkich i Czerlejnku
2. Eksploatacją sieci  wodociagowej
3. Prowadzi sprawy związane z wykonawstwem sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
4. Przyjmowaniem zleceń na roboty odpłatne (wykonawstwo przyłączy wodociągowych i innych) oraz dokonywanie uzgodnień w zakresie warunków technicznych dotyczacych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
 
W zależności od potrzeb pracuje w systemie zmianowym. W przypadku nieobecności Kierownika Oczyszczalni zajmuje się również działalnością związaną z eksploatacją oczyszczalni , sieci kanalizacji sanitarnej i eksploatacją zasobów mieszkaniowych.